Blog de xBell-Lyiin-Da #_GAARDE lLA PEEiSH , SAAlL PEEYTASSE ; TEEi AAP FRAAiSH ; TAA PAA MAA KlLAASS ; TU T`KR0OA BO0NNE MAAiS TEEY K`UNE CO0NNE ; TU CRO0A Q`TON H0MME TEEY FiDEElL ?? AAHA iL TE FAAiT CAAOCU AAVEEiK MO0A : iL EN A QUUE P0OUR T0N CUUL ; TO0UAA TEEiY SA MEEUF CRASSEUZ ; MOA JUUi SAA MEEUF SEERiEUZ ; N`AAi PAAS lLAA RAAGE && REiSTE SAGE . ALLEEi TSHEEiK - SAA && CAASSE TO0UAA . ;)

#_GAARDE lLA PEEiSH , SAAlL PEEYTASSE ; TEEi AAP FRAAiSH ; TAA PAA MAA KlLAASS ; TU T`KR0OA BO0NNE MAAiS TEEY K`UNE CO0NNE ; TU CRO0A Q`TON H0MME TEEY FiDEElL ?? AAHA iL TE FAAiT CAAOCU AAVEEiK MO0A : iL EN A QUUE P0OUR T0N CUUL ; TO0UAA TEEiY SA MEEUF CRASSEUZ ; MOA JUUi SAA MEEUF SEERiEUZ ; N`AAi PAAS lLAA RAAGE && REiSTE SAGE . ALLEEi TSHEEiK - SAA && CAASSE TO0UAA . ;)

[ Fermer cette fenêtre ]